Projekty budowlane

Oferujemy wykonanie projektów budowlanych w zakresie budownictwa mieszkaniowego; przemysłowego i rolniczego, oraz projekty budynków użyteczności publicznej.

Inwentaryzacje budynków

Oferujemy wykonywanie projektu przedstawiającego rzeczywisty stan istniejącego obiektu. Inwentaryzacja będzie potrzebna, jeżeli będziemy chcieli przebudować stary dom nie posiadający zatwierdzonego projektu budowlanego. Inwentaryzacja budynku przydatna też będzie przy ocenie stanu technicznego budynku, planowanym kupnie bądź sprzedaży nieruchomości

Przeglądy techniczne budynków

Prawo Budowlane, wymaga by właściciele lub zarządcy budynków dopilnowali by ich budynki były poddane rocznym i 5-cio letnim przeglądom technicznym. Przeglądy nie są wymagane od domów mieszkalnych jednorodzinnych. Kontrolę mogą dokonywać osoby z uprawnieniami budowlanymi, dlatego w razie potrzeby, podejmę się wykonania takiej kontroli.

Nadzór nad budową

  Ze względu na posiadane uprawnienia budowlane, mogę pełnić funkcję Kierownika Budowy lub w razie potrzeby funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na Twojej budowie.