Projekty budowlane i wykonawcze

Tworzę projekty budowlane i wykonawcze dla budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego

Czytaj więcej

Nadzór nad budową

Mogę pełnić funkcję Kierownika budowy oraz Inspektora nadzoru Inwestorskiego

Czytaj więcej

Przeglądy techniczne budynków

Wykonuje również okresowe przeglądy techniczne budynków (roczne, półroczne i pięcioletnie)

Czytaj więcej

Ekspertyzy i opinie techniczne

Dzięki zdobytemu doświadczeniu wykonuje ekspertyzy oraz wystawiam opinie techniczne

Świadectwa Energetyczne

Dzięki zdobytym uprawnieniom wystawiam również Świadectwa Energetyczne

Inwentaryzacje budynków

Wykonuje również inwentaryzacje budynków

Czytaj więcej