Tworzę projekty budowlane i wykonawcze dla budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego.

Mogę pełnić funkcję Kierownika budowy oraz Inspektora nadzoru Inwestorskiego

Wykonuje również okresowe przeglądy techniczne budynków (roczne, półroczne i pięcioletnie)

Ekspertyzy i opinie techniczne

Dzięki zdobytemu doświadczeniu wykonuje ekspertyzy oraz wystawiam opinie techniczne

Świadectwa energetyczne

Dzięki zdobytym uprawnieniom wystawiam również Świadectwa Energetyczne

Wykonuje również inwentaryzacje budynków