Budowa masztu dostrzegalni przeciwpożarowej w Nadleśnictwie Elbląg w Leśnictwie Krynica Morska. Wysokość masztu wraz z odgromnikiem wynosi 40,5m npt. Maszt z trzema rzędami odciągów linowych fi14mm. Maszt składa się z 13 sekcji o długości 3,0m. Ze względu na brak możliwości dojazdu dźwigu na budowę, maszt był montowany ręcznie przy pomocy żurawia zamontowanego na szczycie kolejnych segmentów

Nadzór nad budową masztu Krynica Morska